برچسب: اکرلیک

روش دریافت تخفیف حجمی مخصوص فروشندگان عزیز

کاهش قیمت طلق حدود 3.5%  با توجه به کاهش قیمت طلق در شرایطی که هنوز قیمت دلار در کانال 16 هزار قرار دارد، بنظر میرسد هم اکنون زمان خوبی برای خرید است. تخفیف حجمی مخصوص فروشندگان عزیز : خرید بالای...
خواندن بیشتر